บอง มาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค ได้มาตรฐานตลาดระดับเพชร

บอง มาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค ได้มาตรฐานตลาดระดับเพชร 💎 จากกรุงเทพมหานคร

ตลาดระดับเพชร คือ ตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานว่าเป็นตลาดที่สะอาด ถูกสุขอนามัย และรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อมาใช้บริการที่ตลาดบอง มาร์เช่ จะได้เดินตลาดที่สะอาด ปลอดภัย ทางตลาดได้มีการทำความสะอาดทุกจุดที่เกี่ยวกับการสัมผัส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ.มั่นใจ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน นึกถึงตลาดสะอาด นึกถึงบอง มาร์เช่