วันสารทจีนวันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน (Sart Chin Day or Ghost Festival or Spirit Festival) ตามปีปฏิทินทางจันทรคติของจีนจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและยังเป็นเวลาที่ประตูนรกเปิดให้บรรดาภูตผีวิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้
สำหรับใครที่กำลังหาขนมไหว้พระจันทร์หรือขนมหวานต่างๆสำหรับเทศกาลจีน ขอเชิญที่ร้านเป็งกี่ ตลาดบองมาร์เช่ ล็อคที่ ต.144 บริเวณตลาดสด ร้านขนมหวานหลากหลายชนิดของจีนที่เหมาะสำหรับใช้ประกอบในพิธีสำคัญต่างๆ แล้วลองแวะมาเลือกซื้อหากันได้นะคะ

โลโก้ เป็งกี่ PengKee - บองมาร์เช่เป็งกี่ ขนม - บองมาร์เช่